Logamatic MM100

Home / AUTOMATYKI I ZDALNE STEROWANIE / Logamatic MM100

Logamatic MM100 to moduł do sterowania obiegiem grzewczym w systemie EMS Plus

Moduł służy do sterowania:

  • jednego obiegu grzewczego z pompą c.o. i napędem elektrycznym zaworu mieszającego lub bez,
  • jednego obiegu ładowania zasobnika z oddzielną pompą ładującą zasobnik i pompą cyrkulacyjną.

Moduł służy do rejestracji:

  • temperatury zasilania w przyporządkowanym obiegu grzewczym lub temperatury podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.,
  • temperatury na sprzęgle hydraulicznym (opcjonalnie),
  • sygnału sterującego termostatu temperatury maksymalnej w przyporządkowanym obiegu grzewczym (w obiegu grzewczym bez zmieszania opcjonalnie),
  • sygnału sterującego czujnika punktu rosy w przyporządkowanym obiegu chłodzeni

Moduł obsługuje funkcję zabezpieczenia przed blokadą:

  • pompa jest nadzorowana i po 24 godz. postoju zostaje na krotki czas uruchomiona. Zapobiega to zablokowaniu pompy,
  • napęd elektryczny mieszacza jest nadzorowany i po 24 godz. postoju zostaje na krotki czas uruchomiony.